Kategórie
Uncategorized

PZP prívesného vozíka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnosťou pre všetky motorové vozidlá na Slovensku, a prívesné vozíky nie sú výnimkou. V tomto článku sa bližšie pozrieme na PZP v súvislosti s prívesnými vozíkmi.

Základy PZP pre prívesné vozíky

PZP pre prívesný vozík je nevyhnutné pre pokrytie škôd, ktoré môže spôsobiť na iných vozidlách alebo osobách. Ak je príves pripojený k motorovému vozidlu, je zvyčajne pokrytý PZP tohto vozidla. Ale je dôležité overiť si to v konkrétnej poisťovni.

Druhy prívesných vozíkov a ich vplyv na PZP

Nie všetky prívesné vozíky sú rovnaké a typ prívesu môže mať vplyv na výšku poistného. Tieto zahŕňajú:

 1. Malé prívesné vozíky: Tieto sú zvyčajne určené pre osobné vozidlá a môžu byť použité na prepravu nákladu, ako sú nábytok alebo záhradnícke potreby.
 2. Veľké prívesné vozíky: Tieto sú často pripojené k nákladným vozidlám a môžu prepravovať veľké množstvá tovaru.
 3. Karavany: Tieto prívesné vozíky sú určené na bývanie a môžu byť považované za špeciálny typ prívesu.

Zákonné poistenie pre prívesný vozík cez internet je dôležitou súčasťou bezpečnej jazdy. Je nevyhnutné zistiť, aké konkrétne pokrytie potrebujete pre váš prívesný vozík, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom v prípade nehody. Uistite sa, že máte všetky potrebné informácie, predtým ako sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu.

Dôležité faktory ovplyvňujúce PZP prívesných vozíkov

Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Tieto faktory môžu ovplyvniť cenu poistky a pokrytie, ktoré poskytuje.

 1. Hmotnosť prívesu: Hmotnosť prívesu je jedným z hlavných faktorov, ktoré poisťovne zohľadňujú pri výpočte ceny PZP. Ťažšie prívesy môžu spôsobiť väčšie škody a teda môžu vyžadovať vyššie poistné.
 2. Použitie prívesu: Ak používate príves pre podnikateľské účely, môže to vyžadovať iný typ poistky než príves, ktorý je používaný len sporadicky pre osobné účely.
 3. Bezpečnostné opatrenia: Poisťovne môžu poskytnúť zľavu, ak príves má určité bezpečnostné funkcie, ako je automatický brzdový systém alebo moderné osvetlenie.

Povinnosti vodiča pri poistení prívesu

Ako vodič je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, že váš prívesný vozík je riadne poistený. V prípade nehody, kde je zapojený váš príves, môže byť dôležité:

 1. Informovať svoju poisťovňu o nehode čo najskôr.
 2. Poskytnúť poisťovni všetky potrebné informácie o nehode.
 3. Spolupracovať s poisťovňou počas vyšetrovania nehody.

PZP prívesných vozíkov je kľúčovým nástrojom pre zabezpečenie financií v prípade nehody. Je dôležité si uvedomiť, že každý príves, bez ohľadu na jeho veľkosť alebo účel, vyžaduje adekvátne poistenie. S príslušnými informáciami a pochopením svojich potrieb môžete nájsť správne PZP pre váš prívesný vozík.

Kategórie
Uncategorized

PZP: Pohľad na tabuľku cien

Pri rozhodovaní o PZP (povinné zmluvné poistenie) je významnou súčasťou procesu porovnanie a pochopenie cien. Tento článok vám poskytne náhľad do tabuľky cien PZP, čo vám pomôže lepšie pochopiť, ako sa ceny stanovujú a čo môže ovplyvniť výšku vašej poistnej platby.

Pochopenie tabuľky cien

Tabuľka cien PZP je nástroj, ktorý používajú poisťovne na predstavenie svojich cien za rôzne druhy vozidiel a situácií. Tabuľka je obvykle rozdelená do niekoľkých stĺpcov, ktoré môžu zahŕňať druh vozidla, výkon, lokalitu a ďalšie relevantné faktory. Nasledujúca tabuľka je len ilustračná:

Typ vozidla Výkon (kW) Lokalita Cena PZP (€/rok)
Osobné auto do 50 Bratislava 160
Osobné auto 51 – 100 Bratislava 200
Motocykel do 50 Bratislava 140
Motocykel 51 – 100 Bratislava 170

Kľúčové faktory ovplyvňujúce ceny

V tabuľke cien PZP je niekoľko faktorov, ktoré hrajú rolu pri stanovení ceny PZP. Tieto zahŕňajú:

 1. Typ vozidla: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti na tom, či ide o osobné auto, motocykel, nákladné vozidlo a pod.
 2. Výkon vozidla: Výkon vozidla, obvykle vyjadrený v kilowattoch (kW), je tiež dôležitým faktorom.
 3. Lokalita: Miesto, kde je vozidlo najčastejšie používané, môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Niektoré oblasti môžu byť považované za rizikovejšie.

Porozumenie tabuľke cien PZP je dôležitým krokom pri výbere najlepšieho PZP pre vaše potreby. Môže vám to pomôcť lepšie pochopiť, čo ovplyvňuje cenu PZP, a tak vám umožniť urobiť informované rozhodnutie.

Kategórie
Uncategorized

Cenník PZP podľa výkonu vozidla (kW)

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je jedným z kľúčových faktorov určujúcich cenu výkon vozidla vyjadrený v kilowattoch (kW). V tomto článku vás prevedieme cenníkom PZP s využitím príkladu tabuľky, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu poistenia.

Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP

Všeobecne platí, že čím vyšší výkon vozidla (vyjadrený v kW), tým vyššia je cena PZP. Poisťovne to odôvodňujú tým, že silnejšie vozidlá predstavujú vyššie riziko v prípade nehody. Avšak, treba pripomenúť, že výkon vozidla je len jedným z mnohých faktorov, ktoré poisťovne berú do úvahy pri výpočte ceny PZP.

Nasledujúca tabuľka poskytuje príklad toho, ako sa môže cena PZP líšiť v závislosti od výkonu vozidla. Pozor, hodnoty v tabuľke sú len ilustračné.

Výkon (kW) Cena PZP (€/rok)
do 50 150
51 – 75 180
76 – 100 210
101 – 125 240
nad 125 270

Čo je ešte potrebné vedieť

Kým výkon vozidla je dôležitým faktorom pri určovaní ceny PZP, nie je jediný. Poisťovne berú do úvahy aj nasledujúce faktory:

 1. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné.
 2. Lokalita: Miesto bydliska môže tiež ovplyvniť cenu PZP, pretože niektoré oblasti sú považované za vyššie rizikové.
 3. História vodiča: Vaša minulá história nehôd a poistných udalostí môže tiež výrazne ovplyvniť cenu PZP.

Výkon vozidla je dôležitým faktorom pri určovaní ceny PZP, ale nie je jediným. Je dôležité brať do úvahy aj ostatné faktory, ako sú vek a skúsenosti vodiča, lokalita a história vodiča. Porovnávanie ponúk od rôznych poisťovní môže byť tiež užitočné pri hľadaní najlepšej ceny PZP.

Kategórie
Uncategorized

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle

Rovnako ako pre automobily, aj pre motocykle, motorky či skútre je povinné zmluvné poistenie (PZP). Toto poistenie chráni majiteľa vozidla a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými následkami, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode.

Ako sa vypočíta PZP pre motocykel

Výpočet povinného zmluvného poistenia na motocykel závisí od niekoľkých kľúčových faktorov:

 1. Výkon motocykla: Poisťovne často rozdeľujú motocykle do rôznych skupín podľa výkonu (napríklad do 11 kW, do 35 kW a nad 35 kW). Motocykle s vyšším výkonom sú obvykle drahšie na poistenie.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči alebo vodiči s kratšou jazdnou históriou môžu zaplatiť vyššiu prémii.
 3. Miesto bydliska: Miesto, kde bývate a kde parkujete svoj motocykel, môže ovplyvniť cenu PZP.

Čo kryje PZP pre motocykel

PZP pre motocykel kryje škody, ktoré vodič motocykla spôsobí tretej strane pri dopravnej nehode. Medzi tieto škody môžu patriť:

 1. Tehotná škoda: Napríklad poškodenie iného vozidla alebo majetku.
 2. Osobná újma: Utrpenie, bolesť alebo strata príjmu spôsobená zranením pri dopravnej nehode.
 3. Úmrtie: PZP kryje aj náhradu v prípade úmrtia osoby v dôsledku nehody.

Zváženie havarijného poistenia pre motocykel

Aj keď PZP je jediným povinným poistením pre motocykle, majitelia by mali zvážiť aj havarijné poistenie. Toto poistenie pokrýva škody na vlastnom motocykli, a to aj v prípade, keď vodič spôsobil nehodu, alebo keď k škodám došlo iným spôsobom, napríklad v dôsledku krádeže alebo požiaru.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva motocykla. Pri výbere poistenia vždy porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli ten najvýhodnejší plán pre vás. Nezabudnite, že najlacnejšie poistenie nemusí byť vždy to najlepšie – dôležité je brať do úvahy aj kvalitu služieb a pokrytie, ktoré poisťovňa poskytuje.

Porovnanie PZP pre motocykel

V dnešnej dobe máme možnosť porovnať ceny PZP pre motocykle z pohodlia domova prostredníctvom internetu. Existuje viacero stránok, ktoré ponúkajú porovnanie PZP od rôznych poisťovní. Tieto stránky vám umožnia zadanie špecifických detailov o vašom motocykli a o vás ako o vodičovi, aby vám poskytli najpresnejšiu cenovú ponuku.

Kroky pri porovnávaní PZP pre motocykel

Pri porovnávaní PZP pre motocykel je dôležité sledovať tieto kroky:

 1. Zbierajte informácie: Pred tým, ako začnete porovnávať ceny, pripravte si všetky potrebné informácie. Budete potrebovať údaje o motocykli (napr. značka, model, rok výroby, objem motora), ako aj informácie o sebe (napr. vek, adresa, skúsenosti s jazdou).
 2. Navštívte viacero stránok: Na internete existuje veľa stránok, ktoré umožňujú porovnanie PZP. Navštívte niekoľko z nich, aby ste získali čo najviac ponúk.
 3. Porovnávajte nielen cenu: Aj keď cena je dôležitým faktorom, nezabudnite brať do úvahy aj iné aspekty, ako sú pokrytie, limit škody a kvalita služieb poisťovne.
 4. Prečítajte si podmienky: Pred tým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, dôkladne si prečítajte podmienky poistenia. Skontrolujte, či poistenie pokrýva všetky situácie, ktoré považujete za dôležité.

Porovnanie PZP pre motocykel je dôležitý krok, ktorý by nemal byť prehliadaný. Vďaka moderným technológiám je tento proces jednoduchší a pohodlnejší, ako kedykoľvek predtým. Pamätajte, že cieľom je nájsť poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zároveň je cenovo dostupné.

Kategórie
Uncategorized

Úvod do havarijného poistenia

Havarijné poistenie je druh dobrovoľného poistenia, ktoré kryje škody na vozidle poistenca, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi udalosťami, ako sú nehody, krádeže, požiare alebo prírodné katastrofy. Toto poistenie je významným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktoré pokrýva len škody spôsobené tretím osobám.

Druhy havarijného poistenia

V závislosti od podmienok a výšky krytia, existujú dva základné typy havarijného poistenia:

 1. Čiastočné havarijné poistenie: Kryje len určité typy škôd, ako je krádež vozidla, požiar, prírodné katastrofy a podobne. Tento typ poistenia je lacnejší, ale poskytuje menej krytia.
 2. Plné havarijné poistenie: Kryje všetky druhy škôd, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku dopravných nehôd. Toto poistenie je drahšie, ale poskytuje najlepšie krytie.

Kedy je havarijné poistenie potrebné

Havarijné poistenie je vhodné pre vodičov, ktorí chcú mať pokryté všetky potenciálne škody na ich vozidle. Môže byť obzvlášť užitočné v prípade:

 • Drahších a nových vozidiel, kde by oprava škôd mohla byť nákladná.
 • Osôb, ktoré jazdia často alebo v oblastiach s vyšším rizikom nehôd.
 • Osôb, ktoré si nemôžu dovoliť náklady na opravu vozidla v prípade poškodenia.

Ako si vybrať havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Rozsah krytia: Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky možné riziká, ktoré by mohli vzniknúť.
 2. Cena: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či je výška krytia adekvátna k cene poistenia.
 3. Podmienky poistenia: Prečítajte si podmienky poistenia a uistite sa, že rozumiete všetkým klauzulám a obmedzeniam.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vášho vozidla pred rôznymi rizikami. Aj keď je to dobrovoľné poistenie, môže priniesť pokoj mysle vodičom, ktorí chcú byť chránení pred nákladmi spojenými so škodami na ich vozidle. Pamätajte, že výber správneho havarijného poistenia je individuálnou záležitosťou a mali by ste zvážiť všetky dostupné možnosti, aby ste našli najlepšiu voľbu pre vás.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie ponúka množstvo výhod, ktoré môžu prispieť k vášmu pokojnému a bezpečnému cestovaniu:

 1. Pokrytie škôd na vlastnom vozidle: V prípade nehody alebo iného nešťastia máte istotu, že vaše vozidlo je poistené a náklady na opravy budú pokryté.
 2. Ochrana proti krádeži: Havarijné poistenie často pokrýva krádež vozidla, čo môže byť obzvlášť užitočné v prípade drahších vozidiel.
 3. Flexibilita: Môžete si vybrať z rôznych úrovní krytia, od základného poistenia až po rozsiahle krytie.

Ako sa mení cena havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia závisí od množstva faktorov. Medzi tieto faktory patrí:

 • Typ a vek vozidla: Drahšie a novšie vozidla zvyčajne stoja viac na poistenie.
 • Vodič a jeho skúsenosti: Vodiči s dlhodobými skúsenosťami a bez histórie nehôd zvyčajne platia menej.
 • Miesto bydliska a parkovania: V oblastiach s vyššou kriminalitou alebo rizikom nehôd môže byť poistenie drahšie.

Ako uplatniť nárok na havarijné poistenie

Ak sa stane nešťastie a potrebujete uplatniť nárok na poistné plnenie, postupujte nasledovne:

 1. Kontaktujte poisťovňu: Čím skôr oznámite incident, tým lepšie. Poisťovňa vám poskytne podrobné pokyny, ako postupovať ďalej.
 2. Zhromaždite dôkazy: Fotografie alebo video z miesta nehody, svedkovia, policajný záznam – všetky tieto dokumenty môžu byť užitočné pri uplatňovaní nároku.
 3. Sledujte pokyny poisťovne: Poisťovňa vám povie, ako postupovať, či už ide o opravu vozidla alebo o náhradu v prípade krádeže.

Havarijné poistenie je investíciou do bezpečnosti a pokojnej mysle. Ako vlastník vozidla by ste mali zvážiť jeho pridanie do vašej poistnej ochrany. Pracujte s dôveryhodnou poisťovňou a nájdite plán, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Kategórie
Uncategorized

Ako správne podať výpoveď PZP

Výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) môže byť trochu zložitejší proces, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Tento článok vás prevedie cez základné kroky, ktoré musíte urobiť, aby ste úspešne vypovedali svoje PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Najprv je dôležité pochopiť, že existujú určité dôvody, pre ktoré môžete podať výpoveď PZP. Môžu to byť nasledujúce:

 1. Predaj vozidla
 2. Zrušenie registrácie vozidla
 3. Prechod na inú poisťovňu
 4. Nespokojnosť so službami súčasnej poisťovne

Postup pri výpovedi PZP

Vypovedanie PZP nie je také jednoduché, ako len zavolať svojej poisťovni a povedať, že chcete zmluvu ukončiť. Tu je stručný postup, ktorý by ste mali dodržať:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Prvý krok je kontaktovať vašu poisťovňu a informovať ich o vašom zámere ukončiť poistenie. Poisťovňa vás informuje o podrobnom postupe a požadovaných dokumentoch.
 2. Pripravte potrebné dokumenty: Väčšinou budete potrebovať písomnú výpoveď, ktorá by mala obsahovať dátum ukončenia poistenia, dôvod výpovede a podpis. Niektoré poisťovne môžu požadovať aj ďalšie dokumenty, napríklad doklad o predaji vozidla.
 3. Odošlite výpoveď: Výpoveď musíte odoslať poisťovni buď poštou alebo ju doručiť osobne.

Dôležité informácie

Nezabudnite, že výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr posledný deň poistného obdobia. Ak sa vám to nepodarí, poistenie sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie.

Výpoveď PZP môže byť trochu náročná, ale ak budete sledovať správne postupy a pripravíte si všetky potrebné dokumenty, proces bude plynulý a bezproblémový. Vždy je najlepšie získať radu od svojej poisťovne alebo odborníka na poistenie, aby ste sa vyhli akýmkoľvek komplikáciám.

Odborná pomoc pri výpovedi PZP

Pokiaľ vás celý proces výpovede PZP mätie, nezabudnite, že vždy môžete požiadať o pomoc odborníka na poistenie. Takýto špecialista je oboznámený so všetkými detailami procesu a môže vám pomôcť so všetkými potrebnými krokmi.

Možné problémy a ich riešenie

Výpoveď PZP nemusí vždy prebehnúť hladko. Môžu sa objaviť určité problémy, napríklad:

 1. Poisťovňa odmieta akceptovať výpoveď: V takom prípade sa odporúča získať právnu pomoc alebo obrátiť sa na Slovenskú asociáciu poisťovní.
 2. Nesúhlas s výškou odstupného: Odstupné je čiastka, ktorú musí poistenec zaplatiť poisťovni pri predčasnom ukončení poistenia. Ak si myslíte, že výška odstupného je nespravodlivá, môžete požiadať o jej prehodnotenie.
 3. Nedoručenie výpovede v stanovenom termíne: Ak ste nestihli odoslať výpoveď včas, poistenie sa automaticky predĺži. Ak si to neželáte, obráťte sa na poisťovňu a preberajte možnosti riešenia tejto situácie.

Záverečné myšlienky

Výpoveď PZP je dôležitý krok, ktorým sa končí zmluva o povinnom zmluvnom poistení. Ak chcete, aby tento proces prebehol hladko a bez stresu, je dôležité dodržiavať všetky potrebné kroky a termíny, a byť pripravený na možné komplikácie. Veríme, že tento článok vám v tom pomôže a ukončenie vášho PZP bude tak jednoduchšie a rýchlejšie.

Kategórie
Uncategorized

Využitie kalkulačky PZP pri výpočte poistného

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistným produktom pre každého vlastníka motorového vozidla. Kalkulačka PZP je nástroj, ktorý uľahčuje výpočet a porovnanie cien PZP od rôznych poisťovní. Tento článok vás prevedie funkciou a využitím týchto kalkulačiek.

Ako funguje kalkulačka PZP

Kalkulačka PZP je nástroj, ktorý je zvyčajne dostupný na webových stránkach poisťovní alebo na stránkach zameraných na porovnávanie poistiek. Pomocou tejto kalkulačky je možné:

 1. Získať rýchle odhady ceny poistky pre vaše vozidlo.
 2. Porovnať ceny PZP od rôznych poisťovní.
 3. Zmeniť rôzne parametre, ako je napríklad typ vozidla, jeho výkon, vek vodiča a iné, aby ste videli, ako sa mení cena poistky.

Výpočet PZP pomocou kalkulačky

Pri využití kalkulačky PZP je dôležité vedieť, aké informácie budete potrebovať. Tu je základný zoznam:

 1. Typ vozidla: Ceny PZP sa líšia v závislosti od typu vozidla. Budete potrebovať vedieť, či ide o osobné auto, nákladné auto, motocykel alebo iný typ vozidla.
 2. Výkon motora: Výkon motora vo vozidle, zvyčajne vyjadrený v kilowattoch (kW), je dôležitým faktorom pri výpočte ceny PZP.
 3. Vek a skúsenosti vodiča: Vek a skúsenosti vodiča tiež ovplyvňujú cenu PZP. Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné.
 4. Miesto bydliska: Miesto, kde je vozidlo zvyčajne parkované, môže tiež ovplyvniť cenu PZP.
 5. Počet nehôd: Váš poistný profil, vrátane počtu nehôd a škôd, ktoré ste spôsobili v minulosti, môže výrazne ovplyvniť cenu poistky.

Využitie kalkulačky PZP môže byť jednoduchý a rýchly spôsob, ako získať odhad ceny poistky pre vaše vozidlo. Je dôležité pamätať na to, že tieto odhady sú len približné a skutočná cena poistky môže byť iná v závislosti od ďalších faktorov, ktoré môžu byť zohľadnené priamo poisťovňou.

Porovnávanie cien PZP pomocou kalkulačky

Kalkulačky PZP sú veľmi užitočné aj pri porovnávaní cien rôznych poisťovní. K dispozícii sú aj porovnávače, ktoré dokážu v jednom kroku získať a porovnať ponuky od viacerých poisťovní na základe údajov, ktoré ste zadali do kalkulačky. Tento proces obvykle zahŕňa tieto kroky:

 1. Zadanie údajov: Najprv zadáte údaje o vašom vozidle a vodičovi do kalkulačky.
 2. Výber poisťovní: Potom môžete vybrať, od ktorých poisťovní chcete získať ponuky. Môžete si vybrať všetky dostupné poisťovne, alebo sa rozhodnúť pre konkrétne firmy.
 3. Zobrazenie výsledkov: Kalkulačka zobrazí ponuky od vybraných poisťovní a porovná ich na základe ceny a podmienok poistenia.

Kalkulačka PZP je užitočným nástrojom pre všetkých vodičov, ktorí hľadajú najvýhodnejšiu ponuku PZP. Pomáha ušetriť čas, keďže vám umožní rýchlo a jednoducho porovnať ceny PZP od rôznych poisťovní. Vždy si však prečítajte aj podmienky poistenia a nie len cenu, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

Kategórie
Uncategorized

Porovnanie PZP: Ako nájsť najlepšiu ponuku

Pri hľadaní poistky zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, často skrátene označovanej ako PZP, je dôležité urobiť dôkladné porovnanie dostupných možností. Nezáleží len na cene, ale aj na kvalite služieb a pokrytí, ktoré poisťovňa ponúka.

Porozumenie ponuke PZP

 1. Cena: Cena je jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere PZP. Cena sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane typu vozidla, jeho výkonu, veku vodiča, a dokonca aj od oblasti, v ktorej žijete.
 2. Pokrytie: Čo je zahrnuté v pokrytí? Nie všetky PZP sú rovnaké. Niektoré môžu ponúkať lepšie pokrytie za rovnakú cenu. Dôkladne si preštudujte, čo je zahrnuté v cene.
 3. Služby: Aké služby ponúka poisťovňa? Ponúka asistenciu pri havárii, alebo iné doplnkové služby? To by mohlo byť rozhodujúce, ak sa rozhodujete medzi dvoma podobnými ponukami.

Porovnávanie PZP online

Existuje mnoho online nástrojov, ktoré vám pomôžu porovnať rôzne PZP. Tieto nástroje zvyčajne vyžadujú, aby ste zadali niekoľko informácií o sebe a vašom vozidle, a potom vám ukážu ceny a pokrytie od rôznych poisťovní. Tieto nástroje môžu byť veľmi užitočné pri hľadaní najlepšieho PZP.

Porovnanie PZP je dôležitým krokom pri hľadaní najlepšej ponuky. Nie len cena, ale aj pokrytie a služby by mali byť zohľadnené. Využitím online nástrojov na porovnanie PZP môžete ušetriť čas a peniaze, a nájsť poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Tipy pre efektívne porovnávanie PZP

Porovnávanie PZP môže byť komplikované, ale existujú spôsoby, ako urobiť tento proces efektívnejším a jednoduchším. Tu sú niektoré tipy, ktoré vám môžu pomôcť:

 1. Využite online kalkulačky: Mnoho poisťovní ponúka online kalkulačky na svojich webových stránkach, ktoré vám umožňujú získať rýchle a presné odhady ceny poistky.
 2. Porozprávajte sa s profesionálom: Ak máte zložitú situáciu alebo neviete, kde začať, poradenstvo s profesionálnym poradcom v oblasti poistenia môže byť veľmi užitočné.
 3. Využite porovnanie cien: Sú rôzne webové stránky, ktoré porovnávajú ceny PZP od rôznych poisťovní. Tieto nástroje vám môžu pomôcť ušetriť čas a peniaze.
 4. Zohľadnite svoje potreby: Najlepšia poistka pre vás nemusí byť nutne najlacnejšia. Zohľadnite svoje konkrétne potreby a situáciu pri porovnávaní poistiek.

Ako čítať porovnania PZP

Pri porovnávaní PZP je dôležité vedieť, ako čítať a interpretovať výsledky. Niektoré kľúčové body, na ktoré sa treba zamerať, sú:

 1. Cena: Ako už bolo spomenuté, cena je dôležitým faktorom. Pozrite sa, ako sa ceny líšia medzi rôznymi poisťovňami a pokúste sa zistiť, prečo sú niektoré drahšie alebo lacnejšie.
 2. Pokrytie: Pozorne si prečítajte, čo je zahrnuté v pokrytí. Niektoré PZP môžu vyzerať lacnejšie, ale ponúkajú menej pokrytia.
 3. Hodnotenia zákazníkov: Hodnotenia a recenzie zákazníkov môžu byť užitočné pri zisťovaní kvality služieb poisťovne.

Pamätajte, že najdôležitejšie je nájsť PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Cena, pokrytie a kvalita služieb sú všetky dôležité faktory, ktoré treba zohľadniť.

Kategórie
Uncategorized

Hľadáte najlacnejšie PZP? Tu je niekoľko tipov

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnosťou pre každého vodiča. Avšak, nájdenie najlacnejšieho PZP môže byť náročné, ak neviete, kde a ako hľadať. V tomto článku vám poskytneme niekoľko tipov, ako nájsť najlepšiu cenu za PZP.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

Ak hľadáte najlacnejšie PZP, mali by ste brať do úvahy tieto tipy:

 1. Porovnajte rôzne ponuky: Je dôležité porovnať rôzne ponuky od rôznych poisťovní. Môžete to urobiť buď priamo na webových stránkach poisťovní alebo pomocou PZP online porovnania cien.
 2. Zvážte svoje potreby: Ceny PZP sa líšia v závislosti od typu vozidla, jeho výkonu, roka výroby a mnohých ďalších faktorov. Mali by ste zvážiť svoje potreby a vybrať poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a nie len to najlacnejšie povinné zákonné poistenie online.
 3. Zohľadnite svoju históriu: Vodiči s dobrou jazdnou históriou a bez nehôd zvyčajne dostanú lepšie ceny na PZP.

Čo robiť, ak nájdete lacnejšie PZP

Ak nájdete lacnejšie PZP, uistite sa, že ste si prečítali všetky podmienky a pochopili ste rozsah krytia. Nie vždy je najlacnejšia ponuka tou najlepšou voľbou.

Nájdenie najlacnejšieho PZP vyžaduje čas a dôkladné porovnanie rôznych ponúk. Mali by ste zohľadniť všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistenia, a zvážiť svoje potreby. Pamätajte, že najdôležitejšie je nájsť poistenie, ktoré vám poskytne potrebné krytie, a nie len to najlacnejšie.

Ako získať najlacnejšie PZP

Máme niekoľko ďalších tipov a stratégií, ktoré vám môžu pomôcť získať najlepšiu možnú cenu za PZP.

Využite zľavy

Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne typy zliav. Tu sú niektoré, ktoré by ste mali zvážiť:

 1. Zľavy za bezpečnostné zariadenia: Ak máte v aute inštalované bezpečnostné zariadenia, ako je alarm, imobilizér alebo sledovací systém, môžete byť oprávnení na zľavu.
 2. Zľavy za bezúhonnosť: Ak nemáte žiadne nehody alebo prehrešky na svojom mene, môžete byť oprávnení na zľavu za bezúhonnosť.
 3. Zľavy pre dlhodobých zákazníkov: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre zákazníkov, ktorí sú s nimi poistení dlhší čas.

Zvážte zvýšenie poistnej sumy

Aj keď sa to môže zdať ako protichodné, zvýšenie vašej poistnej sumy môže niekedy znížiť vašu celkovú cenu PZP. To je preto, že poisťovne môžu považovať vodičov, ktorí si vyberú vyššiu poistnú sumu, za opatrnejších a menej rizikových.

Rozmýšľajte o kombinácii poistení

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy, ak si u nich uzavriete viac druhov poistení, napríklad PZP a havarijné poistenie. Toto môže byť efektívny spôsob, ako ušetriť na celkovej cene poistenia.

Hľadanie najlacnejšieho PZP môže byť časovo náročné, ale s týmito tipmi a stratégiami môžete získať lepšiu cenu. Vždy je dôležité dobre porozumieť svojim potrebám a požiadavkám, skôr než sa rozhodnete pre najlacnejšiu ponuku. Vždy si prečítajte podmienky a uistite sa, že dostanete krytie, ktoré potrebujete.

Najlacnejšie PZP: Porovnávanie a výber

Poistné kalkulačky a online porovnávače môžu byť vynikajúcim nástrojom na hľadanie najlacnejšieho PZP. Tieto nástroje vám umožňujú porovnať ceny a pokrytie od rôznych poisťovní, čo vám umožní urobiť informované rozhodnutie.

Online porovnanie PZP

Online porovnanie PZP vám umožňujú zadať údaje o vašom vozidle a vodičských skúsenostiach a potom vám ukážu ceny a pokrytie od rôznych poisťovní. S týmito nástrojmi môžete vidieť, ktoré poisťovne ponúkajú najlepšie ceny a najlepšie pokrytie pre vaše potreby.

PZP kalkulačky

PZP kalkulačky sú ďalším užitočným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť zistiť, koľko by ste mali zaplatiť za PZP. Tieto kalkulačky vám umožnia zadať údaje o vašom vozidle a vodičských skúsenostiach a potom vám ukážu odhadovanú cenu za PZP.

Výber najlacnejšieho PZP

Pri výbere najlacnejšieho PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj pokrytie, ktoré dostanete. Môže byť lákavé vybrať si najlacnejšiu možnosť, ale je dôležité si uvedomiť, že najlacnejšie PZP nemusí nutne poskytnúť najlepšie pokrytie.

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité porovnať ceny a pokrytie od rôznych poisťovní a použiť nástroje, ako je online porovnanie a PZP kalkulačky, na získanie najlepšej možnej ponuky. Avšak, vždy je dôležité zvážiť kvalitu pokrytia a služieb poisťovne, nie len cenu. Najlacnejšie PZP nemusí vždy poskytnúť najlepšie pokrytie alebo služby.

Kategórie
Uncategorized

PZP online

Online zisťovanie ceny poisteniaHľadáte už dlhšie také poistenie, ktoré by vám najviac vyhovovalo? Pochodili ste už mnoho poisťovní, ale ešte vám niektoré chýbajú, aby bol váš zoznam na porovnanie ponúk kompletný a aby vám žiadna ponuka neunikla? Tieto zdĺhavé procesy môžete hodiť za hlavu. My vám ponúkame oveľa jednoduchšie a rýchlejšie riešenie získania a porovnania poistných ponúk. Tým riešením je PZP online, vďaka ktorému si urobíte výpočet ceny od rôznych poisťovní a zároveň aj porovnanie možností. To všetko vás nebude stáť ani cent. Najlepšie ponuky PZP mi zobrazil web, ktorý je zadarmo. Jedine ak vás to pripraví o 10 minút času. V porovnaní s osobným zisťovaním je to však zanedbateľný údaj. V čom je ešte uzatvorenie PZP online lepšie než iné možnosti? Dozviete sa nižšie.

Zákonná povinnosť mať PZP online…

Nie každý si plne uvedomuje, že povinné zmluvné poistenie je naozaj povinné a nejde len o klamlivý názov. Jeho povinnosť vyplýva zo zákona a týka sa nielen osobných automobilov a iných motorových vozidiel, ale aj tých nemotorových. Hlavne takých, ktoré vstupujú do cestnej premávky a svojou prevádzkou (a váhou) by mohli spôsobiť iným účastníkom škody na majetku alebo na zdraví. Teda ide napríklad o:

Zákon určuje aj výšku minimálneho poistného krytia, ktorú musí každá poisťovňa rešpektovať, aj v prípade uzatvorenia PZP online. Pri spôsobených zdravotných škodách dosahuje 5 miliónov eur a pri škodách na majetku kryje do 1 milióna eur. Krytie si je možné navýšiť, no v tom prípade pôjde pravdepodobne hore aj cena poistného.

Pri spôsobení škodovej udalosti alebo dopravnej nehody si poistený málokedy uvedomí, že na odškodnení poškodených sa musí podieľať. Samotné zákonné poistenie zabezpečuje to, že to nebude v 100% miere. Výšku spoluúčasti poznáte ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Čiže ak je toto u vás rozhodujúcim faktorom, porovnanie PZP online vám zobrazí aj tieto parametre. Väčšinou platí, že čím je výška spoluúčasti poisteného nižšia, tým je poistné vyššie.

Porovnanie PZP online

Počuli ste už o poistnej kalkulačke? Ide o nástroj, ktorým si môžete urobiť bezplatné porovnanie poistných ponúk a nezáväzne si všetky tieto možnosti prezerať. Aby ste jej všetky výhody objavili, najlepšie urobíte, ak si ju sami a najlepšie hneď, vyskúšate. Stačí, ak si otvoríte hore uvedenú stránku, tá vás na najlepšiu kalkulačku na výpočet PZP online presmeruje. Nachystajte si technický preukaz poisťovaného vozidla, pokiaľ jeho údaje neviete spamäti. PZP porovnanie môžete spraviť cez link.

Po otvorení formulára zadajte EČV daného prostriedku. Niektoré technické parametre sa vypíšu sami. Ak si chcete urobiť online porovnanie PZP na motorové alebo nemotorové vozidlo, ktoré nemá priradené evidenčné číslo, vyberte spodnú možnosť. V nasledujúcom kroku sa budú požadovať ďalšie technické údaje a niektoré skutočnosti ohľadom osoby poistníka. Po tom, ako všetko vypíšete, formulár odošlite. Zopár sekúnd počkajte.

Na obrazovke vám pravdepodobne začali vybehovať viaceré poistné ponuky. Najlacnejšie PZP online sa zvykne zobraziť ako prvé, za ním nasledujú ďalšie možnosti. Ak máte dilemu, či vám to najlacnejšie bude stačiť, vedzte, že spĺňa zákonom stanovené poistné minimá. Drahšie povinné zmluvné poistenie môže obsahovať širšie možnosti, niektoré poisťovne dokonca ponúkajú v rámci tejto poistnej zmluvy aj havarijné riziko. To, čo hľadáte, ale určite viete najlepšie. Pokiaľ vám ide o cenu, to najlacnejšie PZP sa vám určite zobrazí. Ak hľadáte niečo „náročnejšie“, s porovnaním online to určite nájdete. Všetky možnosti budú zobrazené prehľadne a ich podmienky si môžete aj osobitne naštudovať.

Na výber máte poisťovne ako napríklad:

 • Allianz,
 • Kooperativa
 • Onlina
 • Genertel
 • Komunálna poisťovňa
 • Uniqa atď.

Na rozhodnutie o PZP máte kopec času

Aj keď ide o relatívny pojem. Ak vám už „prihára“ a aktuálna poistná zmluva vám o pár dní končí, veľmi veľa času na výber nemáte. V opačnom prípade áno. Vo výhode sú tí, ktorí si PZP online vyhľadávajú priebežne v prebiehajúcom poistnom období. Ak nájdete výhodnú ponuku, požiadať o ňu môžete s tým, že začne platiť vtedy, keď si sami určíte. Nezabúdajte, že ak nájdete výhodnejšiu ponuku, ako je vaša súčasná, od súčasného poisťovateľa môžete zmluvu vypovedať. Najneskôr 6 týždňov pred ukončením zmluvy.

Ak teda netlačí čas vás, porovnanie na vás nebude naliehať s tým, aby ste si už konečne niečo vybrali. K ponukám PZP online sa môžete vrátiť kedykoľvek počas dňa či noci. Stále to bude bezplatné a nezáväzné. Pokiaľ už máte favorita, požiadať oňho môžete opäť veľmi rýchlo a jednoducho. Na vybranú ponuku kliknete, dopíšete niekoľko osobných údajov, odošlete ich a nateraz máte hotovo.

Na mail vám prípade potvrdenie o uzatvorení PZP online s niektorými dôležitými dokumentmi. Jedným z nich bude faktúra, ktorú sa určite snažte zaplatiť čím skôr. Ďalším je zelená karta, ktoré, ako určite viete, je najpodstatnejším dokladom pri cestných kontrolách. Jej neplatnosť alebo neprítomnosť sa vysoko pokutujú. Napriek tomu, že táto karta na mail je dočasná, má 30-dňovú platnosť, plne nahrádza počas tejto doby originál. Preto si ju nezabudnite vytlačiť!

Poisťovňa vám originály dokumentov PZP z online žiadosti zašle akonáhle zaevidujú zaplatenie vášho poistného. Preto zdôrazňujeme, aby ste zaplatenie faktúry neodkladali na poslednú chvíľu, nakoľko istý čas potrebuje prevod peňazí, ich zaevidovanie, vystavenie dokumentov a ich odoslanie.

Tak a to je celý proces od porovnania PZP online až po uzatvorenie poistnej zmluvy.